Fajčíte?

19.11.2009 23:06

Fajčenie je hlavnou príčinou srdcovo-cievnych chorôb a mozgovej porážky, mnohých onkologických chorôb, chorôb tráviaceho traktu a pľúcnych ochorení. Predstavuje vysoké ekonomické straty súvisiace s výdavkami na liečbu chorôb zapríčinených fajčením. Do toho patria výdavky na fajčenie , straty v pracovnom procese, straty spôsobené s predčasnými úmrtiami a odchodmi do invalidného dôchodku. Muži fajčiari vo veku 35 rokov  majú riziko skrátenia života o  7 rokov, ženy fajčiarky vo veku 35 rokov majú riziko skrátenia života o 5 rokov.

Fajčenie ovplyvňuje činnosť srdca a obehového systému. Nikotín zvyšuje tlak krvi, zrýchľuje činnosť srdca, ovplyvňuje prietok krvi cez srdcové artérie. Spôsobuje zúženie tepien v dolných a horných končatinách.

Fajčenie je rizikové pre ľudí s vysokým tlakom krvi- zvyšuje riziko KVCH (kardiovaskulárne choroby).

Fajčenie je rizikovým faktorom aterosklerózy- upchaté cievy sú najčastejšou príčinou srdcového infarktu a mozgovej porážky. Urýchľuje a podporuje tvorbu krvných zrazenín.

Ľudia, ktorí vyfajčia balíček cigariet denne sú dvojnásobne ohrození infarktom ako ľudia, ktorí nikdy nefajčili. Fajčiari, ktorí dostali infarkt, majú nižšie šance prežiť ako nefajčiari.

Fajčenie znižuje množstvo kyslíka, ktoré srdce potrebuje pre svoju činnosť. Spôsobuje bolesti na hrudníku (angina pectoris).

Podľa štúdie Framingham Heart Study fajčenie zvyšuje výskyt mozgovej príhody u mužov o 40% a u žien o 60% oproti nefajčiarom.

Fajčenie spôsobuje chronické pľúcne ochorenia. Tieto sú nebezpečné tým, že vyvolávajú zvýšený tlak na srdce a keď sa vyvinie niektoré z ochorení srdca, môže to viesť k srdcovému zlyhaniu.

Fajčenie je rizikovým faktorom mnohých onkologických ochorení u mužov aj u žien.

Pasívne fajčenie (pobyt v zafajčenom prostredí minimálne 15 minút denne viac ako jeden deň v týždni- definícia WHO)  je vážnou hrozbou najmä pre deti. Deti fajčiarov trpia oveľa častejšie infekciami dýchacích ciest ako deti nefajčiarov. U nefajčiarov s vysokým krvným tlakom alebo s vysokým obsahom cholesterolu v krvi, ktorí sú vystavení pasívnemu fajčeniu je väčší predpoklad rozvoja KVCH. Pasívne fajčenie spôsobuje 10 x viac úmrtí na KVCH ako je počet úmrtí na rakovinu. Štúdie dokazujú, že riziko úmrtí na KVCH je približne 30 x vyššie u ľudí, ktorí sú vystavení pasívnemu fajčenie

Neexistujú pritom bezpečné cigarety. Cigarety s nízkym obsahom dechtu a nikotínu obyčajne majú za dôsledok viac vyfajčených cigariet, prípadne fajčiari vdychujú hlbšie, aby si vynahradili zredukovaný obsah nikotínu. Ale cigarety obsahujú veľké množstvo látok ktoré poškodzujú zdravie  (viac než 4 000 chemikálií a 40 známych agensov ktoré spôsobujú rakovinu) a zvyšujú zdravotné riziká.  

Ten, kto neprestane fajčiť, si v priemere skracuje život o 13 až 15 rokov. Skoncovať s fajčením je najlepšie ešte  pred tým, ako sa zdravotné problémy objavia.

Prestať fajčiť je najlepšie čo najskôr, nikdy však nie je neskoro – priaznivé dôsledky  začínajú rýchle:

-          do 20 min. – srdcová frekvencia a TK sa normalizujú, upraví sa cirkulácia  končatiny  sú teplejšie

-          do 8 hod. - hladina O 2 sa zvýši a vráti k norme, hladina CO sa zníži

-          do 24 hod. - zníži sa podstatne možnosť vzniku IM a CMP

-          do 72 hod. - upravuje sa funkcia  pľúc

-          do niekoľkých dní – zníži sa možnosť tvorby krvných zrazenín

-          do 3-5 rokov - riziko vzniku IM poklesne o 50% v porovnaní s  fajčiarmi

-          do 10-15 rokov – riziko KV chorôb bude rovnaké ako u  nefajčiarov

Medzi ďalšie mnohé priaznivé dôsledky patrí zvýšenie telesnej a duševnej energie a  najmä strata obavy a strachu z poškodenia vlastného zdravia ako aj zdravia rodiny a priateľov.

 

Späť